Bursa agakoy mah. 3556 1024x768 1

Yurttaş Ekokırım
Yasasını Yapıyor!

Yaşam hakkını savunmak, doğa katlinin önüne geçmek ve durdurmak için
ekokırımın suç olarak iç hukukumuzda yer aldığı bir yasaya ihtyacımız var.
Halk kendi yasasını hazırlayarak milyonlarca imza ile meclise götürüyor!

İmza Verin!

Ekokırım suçunun yasalaşması için kampanyamıza katılın!

Dilekçeyi yazıcıdan çıktı alıp ıslak imza ile imzalayınız.
Lütfen kendi çevrenizden de imza toplayınız.
Evrakı PTT Çankaya Şubesi No:75 e gönderiniz.

Yasa Teklifi

MADDE 1- 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Birinci Kısım- Birinci Bölümün “Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar” başlığı “Soykırım, İnsanlığa ve Gezegene Karşı Suçlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2– 5237 sayılı Kanunun 77’nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 77/A maddesi eklenmiştir.

Ekokırım Suçu

MADDE 77/A

(1) Doğal veya kültürel çevrede İnsan veya diğer canlıların hayatını tehlikeye atmak, doğal veya kültürel varlıklar üzerinde ağır tahribata yol açabilecek davranışlarda bulunmak yahut hukuka aykırı diğer bir fiili işlemek suretiyle bütün bir ekosistemde kısa vadede telafisi mümkün olmayacak zarara yol açma tehlikesi doğuran kişiye müebbet hapis cezası verilir, ayrıca suçun işlenmesinden elde edilen maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazancın on katı kadar adli para cezasına hükmedilir.

(2) Birinci fıkradaki suçun taksirle işlenmesi halinde ise onbeş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur, ayrıca suçun işlenmesinden elde edilen maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazancın beş katı kadar adli para cezasına hükmedilir.

(3) Ekokırım suçunun işlenmesi sonucu bütün bir ekosistemde kısa vadede telafisi mümkün olmayacak zarar meydana gelmişse, fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına; suçun taksirle işlenmesi halinde yirmi yıl hapis cezasına hükmolunur, ayrıca suçun işlenmesinden elde edilen maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazancın yirmi katı kadar adli para cezasına hükmedilir.

(4) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.

(5) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Ergene 3281 1024x768 1

Ekokırım Nedir?

“Eko”, Yunanca’daki “okos” yani, ev anlamının, Türkçe’deki anlam karşılığı olan, yerleşilen yer ve yaşam alanı anlamları ile “kırım” yani, yok etmek, öldürmek, varlığını sistematik bir biçimde ortadan kaldırmak anlamlarının bir araya gelmesi ile oluşmuş, yen bir adlandırma (neoloji) ile dilimize kazandırılmış bir sözcüktür.

70’li yıllardan itbaren hukukun konusu olan ekokırımın uluslarası hukukta ve ülkelerin iç hukuklarında tanınması için çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar, 2021 yılında ekokırımın bir suç olduğu tanımlamasının yapılmasıyla birlikte daha da hız kazandı. Bugün dünyada 30 kadar ülkede yürütülen çalışmalarla, bu değişiklikler gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Ekokırımın, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin baktığı 4 temel suça (insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım, savaş ve saldırı suçları) eklenerek, 5. suç olarak kabul edlmes için de çabalar sürmektedir.

Balikesir Bandirma3351 1024x768 1

Neden Ekokırım Yasası?

Ekosistemn bütüncüllüğüne yönelik yapılan saldırılar bir kırım halini aldı. Yaşamın zincir halkaları birbirnden koparıldı, iklm krizinde varılan aşama gezegende yaşama olanaklarını sona erdirme sınırına dayandı. Dört bir yanda devam eden ekolojk tahribatları engellemesi gereken çevre hukuku işlemiyor, doğayı ve yaşam alanlarını savunanları korumuyor, doğayı ‘insanın çevresi’ olarak tanımlayan hukuk sistem, bu ekolojk tahribatları önlemek için yetersiz kalıyor. İnsan merkezli suç tanımından; doğayı merkezine koyan suç tanımına geçiş, doğayı da bir hak öznesi yaparak tüm ekolojik yıkımlara karşı korumayı hukuksal açıdan güçlendirecektir. Doğayı ve tüm yaşam alanlarını yok edenlerin fiili olarak sahip oldukları yasal dokunulmazlık kılıfını ortadan kaldıran, ekolojk yıkıma neden olabilecek fiiller gerçekleşmeden önce önleyen, bu yıkımı yaratan veya göz yuman şirketlere, hükümetlere, bakanlık yetkililerine ve idarecilere yönelik yargı yolunu açan maddeler yasalara dahil edilmelidir. Bu nedenle Ekokırım, iç hukukumuzda “suç” olarak tanımlanmalıdır.

8e8095cd 8a95 4acd a0f8 c478691fb6ba

Nasıl İlerleyeceğiz?

  • Yurttaşların hukukçularla birlikte yazdıkları bu yasanın hayata geçirilmesi için kentlerde, köylerde, kırda, her yerde ıslak imzalı dilekçeler toplanacak.
  • Toplanan imzalar toplu bir şekilde TBMM Meclis Başkanlığı’na sunulacak.
6103bf3e 2d6d 49eb 94f7 6771532b1dd1

Bir İlk:
Yurttaş Yasa Yapıyor

Temsili demokrasinin sınırlarını aşarak yasama süreçlerne doğrudan yurttaş katılımını sağlayacağız.
Yurttaşlar ilk defa bir yasanın hazırlığı ile ilgli sorumluluk alıyor.

Paylaşın

Takip Edin

Ekoloji mücadelesi için tarihi haftasonu
Doğa, kum saatini masanın üzerine koydu ve şakasının olmadığını bize anlatmaya çalışıyor. Neredeyse her gün gerek dünyanın farklı yerlerinden gerek yaşadığımız coğrafya özelinden yaklaşan tehlikenin hangi boyutta olacağını anlatmak adına değişimi daha net hissettiriyor. Anlamadıkça anlatabilmek adına daha …
Ekokırım suçu yasaya girsin
Nazlı Şentürk Çevreye ve ekosisteme geri döndürülemeyecek şekilde zarar verme olarak tanımlanan ‘ekokırım suçu’nun önlenebilmesi amacıyla ‘Yurttaş Ekokırım Yasasını Yapıyor’ kampanyası başlatıldı. Avukat Arif Alı Cangı, “Ekokırım meselesinin tartışılmasıyla birlikte, ülkemizde pek çok çevre sorununun da önüne …
Ekokırım sözleşmesi: Bizim neyimiz eksik?
Mehveş Evin Güzel haberle başlayalım! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeşinin dünürü Ayşe Sevda Peker için Hisarönü 142 no’lu parselin imara açıldığını Mayıs’ta duyurmuştuk. 25 dönüm arazi hem doğal, hem arkeolojik SİT alanı olmasına rağmen “yaşlı bakım evi” ve “yat …
Ekokırıma karşı birlik olma vakti
Yağmur Daşdan – Ege Telgraf Dünya ekolojik yıkımın izlerini tam kalbinde yaşıyor; tehlike artıyor. Çevreciler bir ilki gerçekleştirmek adına harekete geçip ‘Gelecek için imza da yeter’ diyor. Doğa, yorgun, kırgın ve mutsuz… Neredeyse her gün gerek dünyanın …
Türkiye’de bir ilk: Yurttaş yasa yapıyor. İmzalayın, imzalatın
https://twitter.com/ekolojibirligi/status/1617954185772957696?s=20
EKOKIRIM’ı suç sayan yasa tasarısı yurttaş imzasına açıldı
İklim Adalet Koalisyonu ve Ekoloji Birliği tarafından hazırlanan, EKOKIRIM'ı suç sayan yasa tasarısı TBMM'e verilmek üzere imzaya açıldı. Henüz yeni bir kavram olarak hayatımıza giren EKOKIRIM kavramı bir kaç ülkede suç olarak yasalara girmiş vaziyette. Şişli Nazım …
Yurttaş Ekokırım Yasasını Yapıyor
https://youtu.be/Rl9b2jcw3Qw
Yurttaş Ekokırım Yasasını Hazırlıyor
Türkiye'de ilk defa bir yasa yurttaşların çalışmasıyla meclise götürülecek. Yurttaş kendi #EkokırımYasası'nı bugün saat: 13.00'de Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi Abidin Dino sahnesinde açıklayacak.